Правила та умови

Загальні правила

1. Сайт www.brainring.com.ua належить «Brain Ring» Limited, код юридичної особи 11768292, адреса для кореспонденції 129 Tyrrell Avenue, DA16 2BT, Лондон, Об'єднане Королівство. Цей документ є контрактом між «Brain Ring» Limited (далі – Постачальник послуг) і Вами (далі – Клієнт) з приводу використання сайту www.brainring.com.ua (далі – Сайт).

2. Використовуючи Сайт, Ви підтверджуєте, що Ви ознайомлені зі всіма правилами і умовами цієї угоди (далі – Правила), Ви погоджуєтеся з Правилами і зобов’язуєтеся їх дотримуватися.

3. Правила повинні дотримуватися Клієнтом, і вони включають будь-які його дії на Сайті. Клієнт, який використовує Сайт будь-яким способом і в будь-якій формі, зобов’язаний дотримуватися всіх вимог цих Правил. Якщо Клієнт не згоден виконувати зобов’язання, які містяться в цих Правилах, він не має права використовувати Сайт.

4. Правила можуть бути змінені в будь-який час, про це користувачі Сайту і треті особи будуть поінформовані на самому Сайті. Змінені Правила вступають в дію після їх оголошення на Сайті. 

5. Кожна фізична і юридична особа України може використати Сайт www.brainring.com.ua, а також надавані ним послуги.

6. Сайт належить Постачальнику послуг, який визначає і змінює умови і порядок використання Сайту, обмежує реєстрацію Клієнтів на Сайті і розпоряджається їхніми замовленнями. 

7. Якщо якесь із Правил суперечить закону або з якоїсь причини стало частково або повністю не актуальним, це не відмінює решту Правил.

Надавані послуги і їх використання

8. Сайт www.brainring.com.ua надає послуги з організації і проведення освітніх конкурсів «Брейн Ринг», а також супутні їм послуги (далі – Послуги).

9. Постачальник послуг має право повністю або частково призупинити надання Послуг. Використання Послуг Сайту означає, що Ви погоджуєтеся отримувати інформаційні повідомлення про діяльність www.brainring.com.ua за допомогою розсилок, SMS повідомлень, електронною поштою та іншими способами.

10. Постачальник послуг не несе відповідальності за порушення надання Послуг Сайту, тобто за проблеми, пов’язані зі зв’язком, інтернетом, з будь-якого виду діями комп’ютерного піратства або шкодою від вірусів. 

11. Клієнт зобов’язаний користуватися Послугами Сайту, не порушуючи Правил і умов цього Сайту, а також вимог, викладених у законодавстві Сполученого Королівства Великобританії. Клієнти Сайту зобов’язуються не брати участі в будь-якій іншій діяльності, яка може бути результатом порушення надання Послуг.

Права і обов’язки Клієнта

12. Клієнт зобов’язується:

12.1. забезпечити правдиву і докладну інформацію про себе, зокрема правильне прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти, номер телефону, адресу і назву навчального закладу;

13.2. не використовувати Сайт і / або Послуги Сайту для незаконных дій або шахрайства; 

12.3. переконатися, що надана інформація і дані про себе (далі – Інформація про Клієнта) не вводить в оману і є правдивою;

12.4. не збирати, не компілювати, не скачувати копії на інші носії інформації, не робити інформацію загальнодоступною, не публікувати і не розповсюджувати дані відвідувачів Сайту або дані про будь-які дії відвідувачів Сайту;

12.5. захищати своє ім’я користувача (адресу електронної пошти) і пароль для того, щоб ця інформація не могла бути доступною третім особам;

12.6. одразу ж повідомляти Постачальника послуг про будь-які зміни інформації, наданої Клієнтом (особливо при реєстрації на Сайті) і / або про зміни інформації, внесеній в анкету на Сайті;

12.7. негайно повідомити постачальника послуг ел. поштою [email protected], якщо дані облікового запису і / або пароль стали відомі третім особам;

12.8. своєчасно переказати кошти за участь у конкурсі;

12.9. організувати участь учнів до закінчення конкурсу;

12.10. учням, які заплатили за участь у конкурсі, передати паролі для підключення до системи і пояснити, яким чином потрібно підключитися до Сайту;

12.11. забезпечити чесну участь учнів у конкурсі;

12.12. виявивши технічну проблему, негайно поінформувати Постачалька послуг.

13. Користуючись будь-якою Послугою, Клієнт підтверджує, що він:

13.1. є фізичною або юридичною особою України;

13.2. може і буде повноцінно виконувати свої обов’язки, вказані в Правилах;

13.3. розуміє і погоджується, що за згодою Клієнта з цими Правилами утворюються правовідношення між Клієнтом і компаниєю «Brain Ring» Limited, які безпосередньо і прямо вказані в цих Правилах;

13.4. розуміє і погоджується, що якщо обліковий запис і пароль, необхідні для доступу до Сайту, стануть відомі третім особам, ці треті особи можуть взяти обов’язки, виконання яких стане обов’язковим для Клієнта. Зі свого боку, «Brain Ring» Limited не несе ніякої відповідальності за перевірку особистості Клієнта, за винятком даних його облікового запису і пароля;

13.5. розуміє і погоджується, що компанія «Brain Ring» Limited має право обробляти персональні дані Клієнта і керувати ними, керуючись законодавством Сполученого Королівства Великобританії, а також цими Правилами користування Сайтом і Політикою конфіденційності.

Права і обов’язки Постачальника послуг

14. Постачальник послуг має право, на власний розсуд, обмежити або відмінити право на можливість використання Сайту, зокрема змінити будь-яку інформацію, надану Клієнтом, а також анулювати обліковий запис Клієнта і заборонити знову реєструватися на Сайті. Ці заходи здійснюються, якщо Клієнт:

14.1. порушує Правила або не виконує свої обов’язки, встановлені діючими Правилами;

14.2. надає неправдиву, неповну або інформацію, що вводить в оману, під час реєстрації або під час використання Сайту;

14.3. навмисно або свідомо розповсюджує інформацію, що вводить в оману або неправдиву інформацію на Сайті, ображає інших людей або, на думку «Brain Ring» Limited, поводиться неналежним чином.

15. Постачальник послуг має право (але не обов’язок) на моніторинг дій Клієнта на Сайті в будь-який час. За допомогою правових заходів він також має право почати розслідування всіх порушень Правил.

16. Сторони погоджуються, что Постачальник послуг має право в будь-який час припинити діяльність Сайту без попереднього попередження.

17. Постачальник послуг має право в будь-який час, на власний розсуд, видалити із Сайту надану Клієнтом інформацію, якщо, на думку Постачальника послуг, вона порушує ці Правила, чинне законодавство або суперечить нормам моралі.

18. Постачальник послуг має право в будь-який час, на свій розсуд, поміняти або змінити інформацію, надану Клієнтом на Сайті, для того, щоб Сайтом було зручніше користуватися.

Наслідки порушення Правил

19. Постачальник послуг може блокувати або видалити або змінити встановлену на Сайті інформацію Клієнта, якщо вона вводить в оману і є неправдивою або вона не відповідає дійсності, Правилам або законодавству Сполученого Королівства Великобританії; інформація, яка вводить в оману, може бути відредагована Постачальником послуг.

20. При порушенні Правил або законодавства Постачальник послуг залишає за собою право в будь-який час, без попереднього попередження, призупинити доступ до Сайту або до надаваних ним Послуг.

Надання персональних даних

21. Персональні дані Клієнтів збираються, обробляються і надаються ​​відповідно до вимог законодавства Сполученого Королівства Великобританії і відповідно до умов Політики конфіденційності Сайту.

Інтелектуальна власність

22. Постачальник послуг є власником Всіх прав на зміст Сайту і має виключне право на його використання.

23. Будь-яке використання змісту, дизайну, оформлення, копіювання і / або інше використання Сайту Клієнтом або третіми особами без письмового дозволу Постачальника послуг і / або не відповідно до Правил, є порушенням авторских і інших прав, за яке передбачена відповідальність правовими актами Сполученого Королівства Великобританії.

24. Клієнт погоджується, що надана ним інформація, зокрема і інтелектуальна власність, стане частиною даних Сайту. Дані повинні бути захищені Постачальником послуг або його агентом і повинні використовуватися у визначених законом випадках. Постачальник послуг під час використання інформації про Клієнтів, третіх осіб і / або опублікованій про них інформації не має зобов’язань по виплаті авторських гонорарів або інших виплат, пов’язаних з використанням наданого інформацією змісту.

Відповідальність

25. Клієнт погоджується, что Постачальник послуг не несе і не буде нести відповідальність за Сайт і / або несправність надаваних Послуг, а також втрати або пошкодження, спричинені з вини Клієнта або третіх осіб, а не з причини невиконання обов’язків Постачальником послуг.

26. Клієнт розуміє і погоджується з тим, що Сайт і / або Послуги Сайту надаються без додаткових узгоджень або гарантій з приводу своєчасної, без збоїв, якісної роботи Сайту і надання належним чином і в необхідному об’ємі Послуг Сайту, а також з приводу можливих негативних наслідків для Клієнта або третьої особи. Постачальник послуг не буде нести відповідальності за інформацію, яка міститься на сайті, яка може бути незаконною, неточною або помилковою (за вийнятком інформації, яку надав сам Постачальник послуг), зокрема й за негативні наслідки для Клієнта або третіх осіб.

27. Постачальник послуг не відповідає за будь-яку завдану шкоду і / або збитки, які можуть виникнути у Клієнта або третіх осіб при використанні Сайту і / або надаваних Послуг.

28. Клієнт зобов’язується гарантувати, що Постачальник послуг ніколи не понесе ніякої юридичної відповідальності, зобов’язань з виплати, зобов’язань з відшкодування або компенсації за будь-які збитки, шкоду або інші витрати, які виникли у зв’язку з використанням Сайту і / або надаваних Послуг.

Правові суперечки

29. Сайт www.brainring.com.ua регулюється діючим законодавством Сполученого Королівства Великобританії. У випадку виникнення будь-яких суперечок, не вирішених сторонами мирним способом, вони будуть вирішуватися в суді Сполученого Королівства Великобританії, по місцем реєстрації «Brain Ring» Limited, відповідно до законодавства і правових актів Сполученого Королівства Великобританії.